Розробка ОВНС

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – це окремий розділ проектної документації будівництва, реконструкції, розширення або технічного переоснащення промислових та цивільних об’єктів будівництва, який визначає масштаби і рівні впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, перелік заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятність проектних рішень з екологічного погляду.

Метою ОВНС є зменшення або повне усунення шкідливого впливу на природне середовище, ще до того, як об’єкт господарської діяльності буде функціонувати на передбачуваній території.

ОВНС забезпечує прийняття екологічно грамотного управлінського рішення за допомогою визначення можливих несприятливих дій, оцінки екологічних наслідків, розробки заходів для зменшення й запобігання дій і впливів що спричиняють погіршення якості навколишнього середовища.

ОВНС проводиться з врахуванням показників наявного стану природного середовища, екологічного прогнозування, можливостей соціально-економічного розвитку регіону, а також з врахуванням екологічних показників території розміщення об’єкта господарської діяльності.

ОВНС розробляється відповідно до законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про екологічну експертизу», «Про регулювання містобудівної діяльності», Державних будівельних норм України.

Ми пропонуємо наступні послуги :

 • Визначення екологічного стану ґрунтів, поверхневих вод, атмосферного повітря в зоні впливу об’єкта.
 • Аналіз видів, основних джерел та інтенсивності існуючого техногенного впливу на обєкт обстеження.
 • Визначення впливу об’єкту, що проектується  на компоненті навколишнього середовища.
 • Розгляд та визначення більш сприятливого рішення для навколишнього середовища.
 • Розробка розділу проекту Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) та супровід його узгодження

«Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) у складі проектної документації забезпечує прийняття екологічно грамотного управлінського рішення за допомогою визначення можливих несприятливих дій, оцінки екологічних наслідків, розробки заходів для зменшення й запобігання дій і впливів що спричиняють погіршення якості навколишнього середовища. Для об’єктів, що належать до 4 та 5 категорії складності, та для об’єктів, що входять до переліків затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об’єктів», та від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»,виконання розділу ОВНС є обов’язковим.

У результаті проведення ОВНС замовник отримує інформацію про характер та міру впливу на навколишнє середовище запланованої господарської діяльності, інформацію про альтернативні способи її реалізації, оцінку екологічних ризиків, інформацію про заходи, що дозволять зменшити наслідки впливу діяльності підприємства  на екологію та навколишнє середовище.

Таким чином, проведення ОВНС сприяє прийняттю оптимальнихt рішень щодо здійснення господарської діяльності, які мінімізують вплив здійснюваної діяльності на навколишнє середовище.

Спеціалісти нашої компанії, компетентність яких підтверджена кваліфікаційними сертифікатами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, виконують всі необхідні роботи по ОВНС для інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, а саме:

 • Екологічне обґрунтування відведення земельної ділянки:перед тим, як новий об’єкт займе своє місце на земельній ділянці, проводиться оцінка придатності земельної ділянки для розміщення об’єкту та аналізується потенційний вплив запланованого виду діяльності на навколишнє середовище, прописуються екологічні обмеження ведення діяльності на певній ділянці. Для цього виконується розробка розділу предпроектної документації «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС)
 • Експертиза проектної документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
 • Підготовку розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації

У результаті проведення ОВНС замовник отримує:

 • інформацію про характер та міру впливу на навколишнє середовище запланованої господарської діяльності,
 • інформацію про альтернативні способи її реалізації, оцінку екологічних ризиків,
 • інформацію про заходи, що дозволять зменшити наслідки впливу діяльності підприємства на екологію та навколишнє середовище.

Ми виконуємо  гарантований супровід матеріалів ОВНС, включно до отримання позитивного висновку екологічної експертизи містобудівної документації.

Нормативна база ОВНС:

 1. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві і проектуванні підприємств, споруд і будівель». Київ, 2004р.
 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 4. Закон України «Про екологічну експертизу».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об’єктів».
 6. Постанова КМУ від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».