Публiкацiя: актуальність впровадження екологічних критеріїв при будівництві та експлуатації будівель в Україні

Актуальність впровадження екологічних критеріїв при будівництві та експлуатації будівель в Україні

Коцар Олена, к.т.н, Данченко Остап, архітектор, ТОВ Юнілос-Україна, м. Київ, Квітко Дмитро, ТОВ АкваПромІнжиніринг, м. Київ, Україна.

Крим. Стройіндустрія, 34 (17, листопад 2012, с.20-21

Головна умова виживання людства – підтримка унікальної рівноваги між людиною і природою, безпека її життєдіяльності як для оточуючих людей, так і для природи. Природні ресурси нашої планети обмежені – будь то вода, вугілля, нафта або газ, і ми всі вже давно усвідомили, що традиційні енергоносії і природна прісна вода питної якості – занадто дороге задоволення, щоб їх нераціонально використовувати.

Виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища відходами, що утворюються в процесі життєдіяльності, буквально вбивають навколишнє природне середовище на нашій планеті. В даний час всього лише менше 1% прісної води людина може використовувати без очистки. Тільки в Україні звалища займають близько 260 тисяч га – більше, ніж територія держави Люксембург. Наприклад, для розкладання в природному середовищі паперу необхідно 10 років, поліетилену-200 років. З формування екологічної культури кожної людини починається глобальна зміна навколишнього середовища на краще.

У сучасних умовах енергодефіциту копалин природних ресурсів, глобального порушення екологічної природної рівноваги, що проявляється у зміні клімату, природних катастрофах, в більшості цивілізованих країн вживаються заходи по створенню та впровадженню технологій виробництва екологічно безпечних матеріалів і устаткування, що дозволяють споживати мінімум енергії. Більш того, Європа вирішила, що до 2020р більшість нових будівель буде виробляти енергії більше, ніж її споживати.

Найбільш значних успіхів у проектуванні, будівництві та експлуатації будівель з екологічно чистих матеріалів, з використанням енергозберігаючих технологій і устаткування в будівництві та експлуатації будівель досягли Австралія, Японія, Нідерланди.

З 2004 року в Австралії використовується добровільна система екологічної оцінки будівель GreenStar, за допомогою якої оцінюють об’єкт експертизи – будівля або споруда – по десяти критеріям (таблиця 1).

Таблиця 1. Екологічні критерії оцінки будівель по системі GreenStar

 

№ п/п Найменування критерію КонтрольованіПараметри Шляхи екологізації і зниження енергодефіциту 
1 2 3 4
1 Ефективне використання електроенергії кВт/м3 обсягу будови,кВт/од продукції Використання відновлюваних джерел енергії, матеріалів з високими теплоізоляційними властивостям, низько енергоємного обладнання, вдосконалення конструкцій, дизайну і ландшафту 
2 Ефективне використання води м3/людину  в сутки, м3/од продукції Створення роздільних систем питного і технічного водопостачання. Використання дощової води для зрошення, прання, миття підлог, устаткування в системах оборотного, повторного і послідовного технічного водопостачання в комунальному, сільському господарстві та на підприємствах
1 2 3 4
3 Рівень забруднення стічних вод Гранично допустимі концентрації у зворотніх водах, кількість ресурсів (реагентів, кВт електроенергії) на очистку 1м3 стічних вод Застосування біологічних методів відновлення якості зворотних вод гідробіонтами різних трофічних рівнів, мембранних технологій, відходів виробництва для освітлення води, контроль якості зворотних вод за складом і властивостями
4 Забрудненість повітря будівлею Концентрації забруднюючих домішок Застосування екологічно безпечних природних матеріалів для огороджувальних конструкцій, що не виділяють шкідливих випарів, вдосконалення систем вентиляції приміщень
5 Утилізація відходів Роздільний збір сміття Утилізація при роздільному зборі сміття, промислових відходів та осаду, одержуваного при очищенні стічних вод (вторинне використання як сировини, добрива та ін) 

 

6 Якість будівельних матеріалів ТеплопровідністьЕкологічність Використання природних матеріалів
7 Рівень забруднення атмосфери забруднень транспортом,Промпідприємствами Перехід транспорту на біопаливо, електроенергію, інше екологічне паливо,Устаткування фільтрами джерел викидів в атмосферу промпідприємств

 

 

8 Ефективне використання холодоагентів Вплив на озоновий шар Перехід на холодоагенти, не призводять до руйнування озонового шару атмосфери Землі 
9 Відведення дощової води % використання для технічних цілей Створення та впровадження систем утилізації дощових вод 
10 Мікроклімат Температура, вологість, концентрація кисню, вуглекислого газу, забруднень пилом і пр. . Застосування систем КВП і А для підтримки і регулювання мікроклімату в різних приміщеннях 

Основні етапи життєвого циклу будівлі або споруди – проект, будівництво, експлуатація.

Як випливає з даних, наведених у таблиці, важливо на кожному етапі життєвого циклу споруди або будівлі (проект, будівництво, експлуатація) дотримуватися три основних принципи – екологічності, енергоефективності та інтелектуальності – цих фундаментальних складових сучасного «розумного» будинку чи споруди – незалежно від того , чи є воно житловим будинком або промисловим підприємством.

Розробка нормативної бази для екоаудита існуючих будов і її використання при проектуванні нових в Україні – нагальна потреба часу.

При цьому визначальною умовою повинно стати поєднання використання найсучасніших технологій у матеріалознавстві, інженерному забезпеченні будов, архітектурі, автоматизації та комп’ютеризації систем життєзабезпечення будівель з можливостями природи.